صفحه اصلی
تبریک دانشکده علوم زمین به جناب آقای دکتر آدابی به عنوان استاد سرآمد آموزشی کشور
  • 4782 بازدید

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

کسب عنوان پرافتخار« جناب آقای دکتر محمد حسین آدابی» عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم زمین گروه حوضه های رسوبی و نفت را در پنجمین همایش ملی آموزش عالی به ایشان و همکاران محترم و جامعه علمی دانشگاه شهید بهشتی و کشور تبریک می گوئیم. از درگاه خداوند متعال برای آن استاد ارجمند توفقیات روز افزون و سلامتی آرزو می نمائیم.

 

هیات رئیسه و اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم زمین

افزودن نظرات