صفحه اصلی
درخواست نقل و انتقال
  • 2504 بازدید

با عنایت به اطلاعیه شماره 1 سازمان امور دانشجویان در جهت اجرای سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور تسـهیل هر چه بیشتر در فرآیند مهمانی، انتقال و انتقال توام با تغییر رشته دانشجویان مقطع کارشناسی به ویژه دانشـجویان دختر، رسیدگی و بررسی تقاضای مهمانی و انتقال، باید از طریق ســامانه سـجاد به نشـانی https://portal.saorg.ir از تاریخ 11/2/1400لغایت 10/03/1400 انجام شود.

برای کسب اطلاع بیشتر به معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه نمایید.

افزودن نظرات