صفحه اصلی
فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی منتشر شد
  • 1954 بازدید

​​در راستای توسعه فعالیتهای پژوهشی دانشجویان، اساتید و علاقمندان به امر پژوهش ، قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی  در حوزه های تخصصی جغرافیای طبیعی و انسانی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای و محیط زیست شهری اقدام به چاپ مقالات علمی-پژوهشی نمود.

مجله توسعه پایدار محیط جغرافیایی برابر جلسه مورخ 28/10/1394 به شماره ثبت 76649 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار دریافت نموده است.

 

افزودن نظرات