صفحه اصلی
ابقای مدیر گروه مخابرات
  • 8854 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 19 اردیبهشت 1400، دکتر داوود غرویان، دانشیار دانشکده مهندسی برق را در سمت مدیر گروه مخابرات ابقا نمود. 

 

در بخشی از این حکم آمده است:

شایسته است با تلاش مستمر و با همکاری و هماهنگی با سایر همکاران، در پیشبرد اهداف گروه و ارتقای آموزشی و پژوهشی دانشکده در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه کوشا باشید و به ایفای وظایف گروه های آموزشی، اهتمام ورزید.

افزودن نظرات