صفحه اصلی
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین
  • 7859 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 7 اردیبهشت 1400، دکتر محمدحسین آدابی، استاد دانشکده علوم زمین را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده فوق منصوب کرد.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می‌رود با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف پژوهشی دانشکده و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشید و زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.

افزودن نظرات