صفحه اصلی
انتصاب سرپرست گروه اقتصاد
  • 8127 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 13 اردیبهشت 1400، دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی را به عنوان سرپرست گروه اقتصاد دانشکده فوق منصوب کرد.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

شایسته است با تلاش مستمر و با همکاری و هماهنگی با سایر همکاران، در پیشبرد اهداف گروه و ارتقای آموزشی و پژوهشی دانشکده در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه کوشا باشید و به ایفای وظایف گروه های آموزشی، اهتمام ورزید.

افزودن نظرات