جشنواره ورزشی زمستان در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار می شود
  • 494 بازدید

جشنواره ورزشی زمستان در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی از 23 بهمن تا 16 اسفند برگزار می شود.

این جشنواره در دو بخش استادان و کارمندان و دانشجویان در رشته‌های بدمینتون، فوتبال دستی، شوت دارت، بسکتبال، دو و پیاده روی برگزار خواهد شد.

افزودن نظرات