اولین نمایشگاه کار دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود
  • 904 بازدید

اولین نمایشگاه کار دانشگاه شهید بهشتی با هدف تامین نیازهای سرمایه انسانی شرکت‌های فعال در تمامی زمینه‌ها و صنایع برگزار می شود.

این نمایشگاه به همت آکادمی کاپ با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی دایر خواهد شد.

شرکت‌ها و واحدهای فناور عضو پارک علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری دانشگاه شهیدبهشتی تخفیف ۶۰ درصدی بهره‌مند خواهند شد.

همچنین شرکت‌ها و واحدهای فناور عضو پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری از تخفیف ۴۵ درصدی برخوردارند.

 

 

افزودن نظرات