رویدادهای مرکز تحقیقات وقف

جدیدترین اخبار مرکز

برگزاری نمایشگاه عینک در اداره بهداشت و درمان برای اولین بار

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 8861
اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 8597
برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 9176

اطلاعیه ها

خوابگاه متاهلین ویژه دانشجویان دکتری راه اندازی گردید

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

موفقیت تیمهای انجمن ACM دانشگاه شهیدبهشتی در مسابقات غرب آسیا

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

برگزاری نمایشگاه عینک در اداره بهداشت و درمان برای اولین بار

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها