جدیدترین اخبار

سرآمدان علمی سال 1400

پنج نفر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 1400 قرار گرفتند.

بازدید 33
درخشش دانشجویان دانشکده علوم شیمی و نفت در بیست و پنجمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور

درخشش دانشجویان دانشکده در بیست و پنجمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور

بازدید 747
انتخاب دانشکده علوم شیمی و نفت به عنوان واحد آموزشی نمونه

انتخاب دانشکده علوم شیمی و نفت به عنوان واحد آموزشی نمونه در حوزه دانشی در جشنواره آموزش سال 1400

بازدید 735

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 8 تشکیل آزمایشگاه

اطلاعیه شماره 8 تشکیل آزمایشگاه

تقویم تفصیلی سال تحصیلی 1401-1400

تقویم تفصیلی سال تحصیلی 1401-1400

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره کارشناسی

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره کارشناسی

تمدید زمان مصاحبه متاخرین دکتری 1400

مصاحبه متاخرین در مصاحبه دکتری 1400 در تاریخ 1400/3/19 برگزار و جهت هماهنگی با داوطلبان محترم تماس تلفنی خواهد شد.

برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال