جدیدترین اخبار مرکز

تاملی بر یک دروغ و بداخلاقی؛ یادداشتی از دکتر حسین میرمحمد صادقی

تاملی بر یک دروغ و بداخلاقی؛ یادداشتی از دکتر حسین میرمحمد صادقی

بازدید 637
نشست رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی با دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

نشست رئیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی با دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

بازدید 761
اطلاعیه وبینار «ترسیم کارکردها و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی حمایت از حق کودک بر حیات؛ از انفعال تا ابتکار در برابر پدیده فرزندکشی»

 

اطلاعیه وبینار «ترسیم کارکردها و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی حمایت از حق کودک بر حیات؛ از انفعال تا ابتکار در برابر پدیده فرزندکشی»

بازدید 907

اطلاعیه ها

اطلاعیه وبینار «ترسیم کارکردها و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی حمایت از حق کودک بر حیات؛ از انفعال تا ابتکار در برابر پدیده فرزندکشی»

 

اطلاعیه وبینار «ترسیم کارکردها و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی حمایت از حق کودک بر حیات؛ از انفعال تا ابتکار در برابر پدیده فرزندکشی»

وبینار «بررسی روند مقابله با پدیده‌ی شوم فرزندکشی در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران؛ در مسیر حمایت از حق بر حیات در چارچوب خانواده»

 

 

وبینار «بررسی روند مقابله با پدیده‌ی شوم فرزندکشی در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران؛ در مسیر حمایت از حق بر حیات در چارچوب خانواده»

اطلاعیه وبینار «آسیب‏ شناسی یک جنایت: چرایی سکوت 10 ساله در پرونده خرمدین»

 

اطلاعیه برگزاری وبینار «آسیب‏ شناسی یک جنایت: چرایی سکوت 10 ساله در پرونده خرمدین»

اطلاعیه برگزاری وبینار "عدالت جنسیتی در آئینه تقنین و مدیریت اجرایی در ایران"

اطلاعیه برگزاری وبینار "عدالت جنسیتی در آئینه تقنین و مدیریت اجرایی در ایران"

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها