جدیدترین اخبار معاونت

اطلاعیه ها

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

موفقیت تیمهای انجمن ACM دانشگاه شهیدبهشتی در مسابقات غرب آسیا

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

خوابگاه متاهلین ویژه دانشجویان دکتری راه اندازی گردید

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

نشریات و مجلات معاونت