معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

​​

فریبا زرانی( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

دکتری روان‌شناسی

تلفن: 5305-2990-021

رایانامه:​ f_zarani@sbu.ac.ir

 

 

​​​

معاونان پیشین آموزشی

 

  1.  آقاي دکتر رحمت ا... نوراني پور
  2. آقاي دکتر محمد يمني دوزي سرخابي
  3. آقاي دکتر محمدعلي اصلانخاني
  4. آقاي دکتر محمود حيدري
  5. آقاي دکتر محمود ابوالقاسمي
  6. خانم دکتر محبوبه عارفی
  7. دکتر حسین پورشهریار