صفحه اصلی
انتخابات انجمن روانشناسی کودک و نوجوان ایران برگزار شد
  • 879 مشاهدات

انتخابات انجمن روانشناسی کودک و نوجوان ایران برگزار شد. چهارشنبه 23 تیر 1400 مجموع عمومی و انتخابات انجمن روانشناسی کودک و نوجوان ایران به صورت مجازی برگزار شد. در این انتخابات اعضای هیئت مدیره جدید انجمن مشخص شدند. از دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمدعلی مظاهری رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دکتر ندا نظر بلند رئیس مرکز مشاوره دانشگاه و دکتر عباس ذبیح زاده عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی از اعضای منتخب هیئت مدیره انجمن روانشناسی کودک و نوجوان ایران بودند.

 

افزودن نظرات