صفحه اصلی
برنامه حضور کارشناسان گروه های علمی و آموزش دانشکده
  • 1983 مشاهدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه حضور کارشناسان گروه های علمی و آموزش دانشکده از  روز شنبه 1400/04/26 الی چهارشنبه 1400/04/30

نام و نام خانوادگی

روزهای حضور و شماره تماس

نحوه تعامل با آموزش در روزهای دورکاری

منیر امینی

 شنبه و یکشنبه

29905324

واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی ها

Edu.psy99@gmail.com

مریم جندقی

(کلیه روزهای هفته دورکار)

29905323

واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی ها

Jandaghi_ps@yahoo.c0m

نسیم محمودوند

(کلیه روزهای هفته دورکار)

29905322

واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی ها

Edu.psy99@gmail.com

هانیه مرادی

یکشنبه و دوشنبه

29905390

واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی ها

Edu.psy99@gmail.com

لیلا آبنیکی

دوشنبه و سه شنبه

29905326

نینا عربگری

یکشنبه و دوشنبه

  29905309

Psy.sbu@gmail.com

خدایار سلیمانی مطلق

شنبه و سه شنبه

  29905311

Edu.psy99@gmail.com

عیسی قلی زاده

شنبه و دوشنبه

   29905313

افزودن نظرات