مجموعه آزمایشگاه ها

مجموعه آزمایشگاه‌های روان‌شناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی یکی از غنی‌ترین و فعال‌ترین آزمایشگاه‌های روان‌شناسی در سطح کشور است که فعالیت خود را از سال‌های پیش از انقلاب آغاز نموده و تاکنون به ارائه خدمات متنوع پژوهشی و کلینیکی پرداخته است. این مجموعه آزمایشگاه به عنوان یکی از ارکان اصلی معاونت پژوهشی دانشکده فعالیت میکند.
بخش‌های مختلف این آزمایشگاه عبارتند از:
1. آزمایشگاه روانشناسی تجربی
2. آزمایشگاه روانشناسی اجتماعی
3. آزمایشگاه روانشناسی شناختی و عصب شناختی
4. آزمایشگاه روانشناسی تحولی و مشاهدات بالینی
5. میز تحلیل آمار
6-آزمایشگاه یادگیری فناورانه