رویدادهای پژوهشکده علوم شناختی و مغز

اخبار پژوهشکده

مصاحبه داوطلبان دکترا پژوهشکده علوم شناختی سال 1400

قابل توجه داوطلبان متقاضی دوره دکتری پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی سال 1400

بازدید 12723
قرارداد همکاری پژوهشکده علوم شناختی و مغز و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

طی تفاهم نامه ای فیمابین پژوهشکده علوم شناختی و مغز و  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، رشته جدیدی با عنوان زبان‌شناسی شناختی  ایجاد شد.

بازدید 11837

اطلاعیه ها

سال 1400 - مصاحبه داوطلبان دکترا پژوهشکده علوم شناختی

قابل توجه متقاضیان دوره دکتری پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی سال 1400

اطلاعیه جدید در خصوص مصاحبه داوطلبان دکترا پژوهشکده علوم شناختی و مغز

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی