صفحه اصلی
ابقا مدیر گروه تاریخ تمدن اسلامی و فقه سیاسی
  • 879 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 13 تیر 1400، دکتر محمدرضا مرندی را در سمت مدیر گروه تاریخ تمدن اسلامی و فقه سیاسی دانشکده الهیات و ادیان ابقا نمود. 

 

در بخشی از این حکم آمده است:

شایسته است با تلاش مستمر و با همکاری و هماهنگی با سایر همکاران، در پیشبرد اهداف گروه و ارتقای آموزشی و پژوهشی دانشکده در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه کوشا باشید و به ایفای وظایف گروههای آموزشی  اهتمام ورزید.

افزودن نظرات