ارسال چکیده مقاله نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده تمدید شد
  • 1239 مشاهدات
28 مهر

آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط مقاله برای نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و ارسال اثر پژوهشی برای پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی،  تا ۳۱ مردادماه تمدید شد. 

نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی، مهر و آبان ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

 وب‌سایت کنگره:

 http://familycong.fri.sbu.ac.ir

 ایمیل دبیرخانه:

familycong@sbu.ac.ir

افزودن نظرات