همایش بین‌المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و چین
  • 452 مشاهدات
27 مهر

همایش بینالمللی «گفتگوهای فرهنگی ایران و چین» توسط گروه چینی دانشگاه شهید بهشتی، ۲۷و ۲۸ مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به پیشینه روابط تاریخی و تعاملات فرهنگی بین ایران و چین از دیرباز و رشد حال حاضر جایگاه چین در سطح بینالملل، لزوم تعمیق بخشیدن به درک و دانش دوجانبه، در فضای آکادمیک دو کشور امری بدیهی و ضروری می نماید. لذا  برگزاری این همایش توسط گروه زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان اولین گروه زبان چینی در ایران می تواند باعث آشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران و فعالان دانشگاهی دو کشور باشد و ارتباطات و تعاملات دو کشور در سایه پژوهش‌های تاریخی و فرهنگی  و فضای گفتمانی اهل علم عمق بیشتری پیدا کند و از طرفی زمینهساز ایجاد فرصت‌های همکاری علمی و فرهنگی برای دانشگاه، اعضای هیات علمی و دانشجویان و دانش پژوهان باشد.

ایجاد محورهای تحقیقی در زمینه علوم‌انسانی مثل ایرانشناسی؛ چینشناسی و ایجاد گفتمان‌های تاریخی و فرهنگی و ادیانی و زبانی جهت رشد و توسعه این محورها در فضای آکادمیک دو کشور  محورهای اصلی ایم همیش دو روزه هستند.

علاقمندان تا 10 مهرماه فرصت دارند که مقالات خود را به آدرس iranchinaconference@sbu.ac.ir ارسال نمایند.

تلفنهای تماس:

۰۹۳۰۷۴۵۸۹۹۰

۲۹۹۰۵۱۸۵​​​​​​​

افزودن نظرات